श्री. महेंद्र महाजन
माननीय धर्मादाय आयुक्त

 

 

अव्वल पाच विश्वस्त संस्था

तंटामुक्त विश्वस्त संस्था

ताजी बातमी

News
मार्गदर्शके
(न्यासांच्या हिशोबपत्रकांबाबत)

PDF(219KB)

१५ नोव्हेंबर २०१८ पोस्ट

 
 
 
news
कलम ४१अअ
अधिसूचना
PDF(79KB)
६ मार्च २०१८ पोस्ट
 
 
 
news
न्यास नोंदणी
रद्द करण्याची यादी
- परभणी

PDF(1.23MB)

१ सप्टेंबर २०२१ पोस्ट

 

 

 

 चित्रफिती .................

  Videos
धर्मादाय रुग्णालय योजना
७ ऑगस्ट २०१७ पोस्ट
 
 
 
News
कार्यरत अधिकृत
लेखापरिक्षक

PDF(559KB)

२८ जानेवारी २०२१ पोस्ट

 
 
 
News
पूरग्रस्तांसाठी
जाहीर आवाहन

PDF(724KB)

२८ जुलै २०२१ पोस्ट

 
 
 
news
निविदा सुचना
पुणे विभाग
वर्ग-४ सेवा घेण्यासाठी
PDF(1.29MB)
१ फेब्रुवारी २०२२ पोस्ट
 
 
 

...............................

  Videos
विश्वस्त जागरूकता
७ ऑगस्ट २०१७ पोस्ट
 
 
 
News
अधिकृत लेखापरिक्षक
नियुक्तीसाठी अटी व शर्थी

PDF(1.05MB)

८ सप्टेंबर २०२१ पोस्ट

 

 

 
news
F-११३९४(ठाणे)
चौकशीची
जाहीर नोटीस

PDF(506KB)

१ मार्च २०२२ पोस्ट

 

 

 
news
अवादांकित
बदल अर्जाची प्रकरणे
बुलढाणा
PDF(3.67MB)
११ मार्च २०२२ पोस्ट
 
 
 
News
महाराष्ट्र कोविड-१९
अधिसूचना, २०२०

PDF(5.07MB)

१७ मार्च २०२० पोस्ट

 

 

 
अमरावती
जाहीर नोटीस
 

PDF(2.17MB)

२० एप्रिल २०२२ पोस्ट

 

 

 
हिशोबपत्रके
दाखल करणे बाबत
जाहीर सूचना

PDF(1.38MB)

१३ जुलै २०२२ पोस्ट