श्री एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री

 

श्री देवेंद्र फडणवीस
माननीय उपमुख्यमंत्री

 

श्री महेंद्र महाजन
माननीय धर्मादाय आयुक्त

 

 

अव्वल पाच विश्वस्त संस्था

तंटामुक्त विश्वस्त संस्था

ताजी बातमी

News
मार्गदर्शके
(न्यासांच्या हिशोबपत्रकांबाबत)

PDF(219KB)

१५ नोव्हेंबर २०१८ पोस्ट

 
 
 
news
कलम ४१अअ
अधिसूचना
PDF(79KB)
६ मार्च २०१८ पोस्ट
 
 
 
news
न्यास नोंदणी
रद्द करण्याची यादी
- परभणी

PDF(1.23MB)

१ सप्टेंबर २०२१ पोस्ट

 

 

 

 चित्रफिती .................

  Videos
धर्मादाय रुग्णालय योजना
७ ऑगस्ट २०१७ पोस्ट
 
 
 
News
कार्यरत अधिकृत
लेखापरिक्षक

PDF(559KB)

२८ जानेवारी २०२१ पोस्ट

 
 
 
News
पूरग्रस्तांसाठी
जाहीर आवाहन

PDF(724KB)

२८ जुलै २०२१ पोस्ट

 
 
 
news
निविदा सुचना
पुणे विभाग
वर्ग-४ सेवा घेण्यासाठी
PDF(1.29MB)
१ फेब्रुवारी २०२२ पोस्ट
 
 
 

...............................

  Videos
विश्वस्त जागरूकता
७ ऑगस्ट २०१७ पोस्ट
 
 
 
News
अधिकृत लेखापरिक्षक
नियुक्तीसाठी अटी व शर्थी

PDF(1.05MB)

८ सप्टेंबर २०२१ पोस्ट

 

 

 
news
F-११३९४(ठाणे)
चौकशीची
जाहीर नोटीस

PDF(506KB)

१ मार्च २०२२ पोस्ट

 

 

 
news
अवादांकित
बदल अर्जाची प्रकरणे
बुलढाणा
PDF(3.67MB)
११ मार्च २०२२ पोस्ट
 
 
 
हिशोबपत्रके
दाखल करणे बाबत
जाहीर सूचना

PDF(1.38MB)

१३ जुलै २०२२ पोस्ट

 

 

 
News
महाराष्ट्र कोविड-१९
अधिसूचना, २०२०

PDF(5.07MB)

१७ मार्च २०२० पोस्ट

 

 

 
अमरावती
जाहीर नोटीस
 

PDF(2.17MB)

२० एप्रिल २०२२ पोस्ट

 

 

 
वाहन लिलाव
जाहीर सूचना

PDF(944KB)

२० सप्टेंबर २०२२ पोस्ट