माननीय मुख्यमंत्री
श्री. देवेंद्र फडणवीस

माननीय धर्मादाय आयुक्त
श्री. शिवकुमार ग. डिगे
 

 

घोषणा संग्रहण

संयुक्त धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात उद्घाटन, पब्लिक ट्रस्ट, औरंगाबाद

  6 जानेवारी 2016

कार्यशाळा 2015 न्यायिक अकादमी, उत्तन येथे आयोजित

  6 जानेवारी 2016

दुर्बल आणि गरीब नागरिकांसाठी उपलब्ध सुविधा


 

अव्वल पाच विश्वस्त संस्था

तंटामुक्त विश्वस्त संस्था

ताजी बातमी

  
विश्वासातून
विकासाकडे

 

 

२४ मे २०१७ पोस्ट

 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- पुणे
९  नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- अमरावती
८ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- सोलापूर
२ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- बुलडाणा
२ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- नाशिक
३ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- नांदेड
७ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- हिंगोली
१७  नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

 चित्रफिती .................

  
धर्मादाय रुग्णालय योजना
७ ऑगस्ट २०१७ पोस्ट
 
 
 
ई-निविदा सूचना
 
  
 
१५ मे २०१८ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- यवतमाळ
३१ ऑक्टोबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- जळगाव
७ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- गोंदिया
६ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- सातारा
९ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- परभणी
७ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- अहमदनगर
२१  नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

...............................

  
विश्वस्त जागरूकता
७ ऑगस्ट २०१७ पोस्ट
 
 
 
संस्था नोंदणी
त्याच दिवशी
करणेबाबत 
 

०३ ऑक्टोबर २०१७ पोस्ट

 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- अकोला
३१ ऑक्टोबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- वर्धा
३१ ऑक्टोबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- धुळे
२ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- नागपूर
६ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- सांगली
९ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- जालना
९  नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
नवीन न्यास नोंदणी क्रमांक
- गोंदिया
१७ जानेवारी २०१८ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- मुंबई
 
 
९ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- वाशीम
३१ ऑक्टोबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- ठाणे
९ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- बीड
९  नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
नवीन न्यास नोंदणी क्रमांक
- वाशिम
२१ डिसेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
कलम ४१अअ
अधिसूचना
६ मार्च २०१८ पोस्ट