श्री उद्धव ठाकरे
माननीय मुख्यमंत्री

 

श्री. प्रमोद श्रावण तरारे
माननीय धर्मादाय आयुक्त

 

 

अव्वल पाच विश्वस्त संस्था

तंटामुक्त विश्वस्त संस्था

ताजी बातमी

news
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- परभणी
PDF(103KB)
१६ मार्च २०२० पोस्ट
 
 
 
news
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- नांदेड

PDF(610KB)

४ ऑक्टोबर २०१९ पोस्ट
 
 
 
News
हॉस्पिटल मॉनिटरिंग कमिटी
मिटिंग तहकूब

PDF(33KB)

२४ मार्च २०२० पोस्ट

 
 
 
News
चौकशीची जाहीर नोटीस - बीड

PDF(359KB)

९ ऑक्टोबर २०२० पोस्ट

 
 
 

 चित्रफिती .................

  Videos
धर्मादाय रुग्णालय योजना
७ ऑगस्ट २०१७ पोस्ट
 
 
 
news
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- लातूर
PDF(6.68MB)
१३ मार्च २०२० पोस्ट
 
 
 
news
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- कोल्हापूर

PDF(12.82MB)

१३ मार्च २०२० पोस्ट

 
 
 
News
सर्व धर्मादाय संस्थांना
आवाहन

PDF(114KB)

३० मार्च २०२० पोस्ट

 
 
 
News
कार्यरत अधिकृत लेखापरिक्षक

PDF(559KB)

२८ जानेवारी २०२१ पोस्ट

 
 
 

...............................

  Videos
विश्वस्त जागरूकता
७ ऑगस्ट २०१७ पोस्ट
 
 
 
news
मार्गदर्शके
(न्यासांच्या हिशोबपत्रकांबाबत)
PDF(219KB)
१५ नोव्हेंबर २०१८ पोस्ट
 
 
 
news
ई-निविदा सूचना
अमरावती

PDF(2.94MB)

३० सप्टेंबर २०१९ पोस्ट

 
 
 
News
सार्वजनिक सूचना ५९७

PDF(643KB)

 

१८ फेब्रुवारी २०२० पोस्ट

 
 
 
News
दैनंदिन सुनावणी फलक नोटीस

PDF(4.7MB)

 

१७ ऑगस्ट २०२० पोस्ट

 
 
 
News
न्यास इ-२१५५८(मुंबई)
चौकशीची नोटीस

PDF(1950KB)

१७ फेब्रुवारी २०२१ पोस्ट

 
 
 
news
कलम ४१अअ
अधिसूचना
PDF(79KB)
६ मार्च २०१८ पोस्ट
 
 
 
news
न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी
- ठाणे
PDF(7.37MB)
२ जुलै २०१९ पोस्ट
 
 
 
News
महाराष्ट्र कोविड-१९
अधिसूचना, २०२०

PDF(5.07MB)

१७ मार्च २०२० पोस्ट

 
 
 
News
सर्व जनतेस आवाहन 

PDF(167KB)

 

५ एप्रिल २०२० पोस्ट

 
 
 
News
जाहीर सूचना

PDF(520KB)

 

८ ऑक्टोबर २०२० पोस्ट

 
 
 
News
सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटू
याचिका आदेश क्र. 3/2020

PDF(1306KB)

१७ मार्च २०२१ पोस्ट

 
 
 
News
अमरावती कार्यालय
जाहीर नोटीस

PDF(1947KB)

२४ मार्च २०२१ पोस्ट