श्री अमोघ श्यामकांत कलोती
माननीय धर्मादाय आयुक्त

 

 

अव्वल पाच विश्वस्त संस्था

तंटामुक्त विश्वस्त संस्था

ताजी बातमी

News
मार्गदर्शके
(न्यासांच्या हिशोबपत्रकांबाबत)

PDF(219KB)

१५ नोव्हेंबर २०१८ पोस्ट

 
 
 
news
कलम ४१अअ
नवीन अधिसूचना
PDF(1.93MB)
१९ जुलै २०२३ पोस्ट
 
 
 
news
कलम ४१अअ
अधिसूचना
PDF(79KB)
६ मार्च २०१८ पोस्ट
 
 
 
news
न्यास नोंदणी
रद्द करण्याची यादी
- परभणी

PDF(1.23MB)

१ सप्टेंबर २०२१ पोस्ट

 

 

 
news
अवादांकित
बदल अर्जाची प्रकरणे
बुलढाणा
PDF(3.67MB)
११ मार्च २०२२ पोस्ट
 
 
 

 चित्रफिती .................

  Videos
धर्मादाय रुग्णालय योजना
७ ऑगस्ट २०१७ पोस्ट
 
 
 
news
माझी मुंबई
स्वच्छ मुंबई
जाहीर आवाहन
PDF(310KB)
24 नोव्हेंबर २०२२ पोस्ट
 
 
 
news
बदल अर्ज
सादर करण्याची
पद्धत
PDF(1.41MB)
7 जानेवारी २०२३ पोस्ट
 
 
 
news
विशेष लेखापरीक्षणासाठी
सार्वजनिक सूचना
PDF(2.6MB)
१५ डिसेंबर २०२३ पोस्ट
 
 
 
News
कार्यरत अधिकृत
लेखापरिक्षक

PDF(901KB)

२१ जून २०२३ पोस्ट

 
 
 
News
पूरग्रस्तांसाठी
जाहीर आवाहन

PDF(724KB)

२८ जुलै २०२१ पोस्ट

 
 
 
news
निविदा सुचना
पुणे विभाग
वर्ग-४ सेवा घेण्यासाठी
PDF(1.29MB)
१ फेब्रुवारी २०२२ पोस्ट
 
 
 
अमरावती
जाहीर नोटीस
 

PDF(2.17MB)

२० एप्रिल २०२२ पोस्ट

 

 

 

...............................

  Videos
विश्वस्त जागरूकता
७ ऑगस्ट २०१७ पोस्ट
 
 
 
news
वर्ग 4 सेवा करिता
निविदा सूचना
ठाणे
PDF(4.023MB)
22 नोव्हेंबर २०२२ पोस्ट
 
 
 
news
संकेतस्थळा
वापराबाबत
जाहीर सूचना
PDF(333KB)
23 डिसेंबर २०२२ पोस्ट
 
 
 
news
जाहीर नोटीस
PDF(329KB)
०१ जानेवारी २०२४ पोस्ट
 
 
 
News
अधिकृत लेखापरिक्षक
नियुक्तीसाठी अटी व शर्थी

PDF(2.40MB)

१९ डिसेंबर २०२३ पोस्ट

 

 

 
news
F-११३९४(ठाणे)
चौकशीची
जाहीर नोटीस

PDF(506KB)

१ मार्च २०२२ पोस्ट

 

 

 
हिशोबपत्रके
दाखल करणे बाबत
जाहीर सूचना

PDF(1.38MB)

१३ जुलै २०२२ पोस्ट

 

 

 
news
पहारेकरी सेवा करिता
निविदा सूचना
मुंबई
PDF(463KB)
18 नोव्हेंबर २०२२ पोस्ट
 
 
 
News
महाराष्ट्र कोविड-१९
अधिसूचना, २०२०

PDF(5.07MB)

१७ मार्च २०२० पोस्ट

 

 

 
वाहन लिलाव
जाहीर सूचना

PDF(944KB)

२० सप्टेंबर २०२२ पोस्ट