जिल्हा
ट्रस्ट क्रमांक
ट्रस्ट नाव
हॉस्पिटल नाव
हॉस्पिटल पत्ता