महाराष्ट्राचा नकाशामहाराष्ट्राचा नकाशा Thane Ahmadnagar Pune Satara Sangli Sangli Kolhapur Solapur Mumbai Suburban Mumbai City Raigad Ratnagiri Sindhudurg Nandurbar Dhule Nashik Jalgaon Aurangabad Jalna Beed Usmanabad Latur Nanded Hingoli Parbhani Yavatmal Washim Buldhana Akola Amaravati Nagpur Wardha Bhandara Gondia Chandrapur Gadchiroli पालघर

गडचिरोली

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी
कार्यालय , गडचिरोली
जिल्हा संकुल कोषागार
कार्यालय शेजारी,
गडचिरोली ४४२ ६०५

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, गडचिरोली   07132-222507 आस्थापना शाखा
supdtest.ga-mh@gov.in

चंद्रपूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, चंद्रपूर
मधुबन प्लाझा, मुदा रोड,
शिवाजीनगर,
चंद्रपूर ४४२ ४०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीम. प्रियंका किशोर करवंदे सहायक धर्मादाय आयुक्त, चंद्रपूर-1 ०६.०६.२०२२ (न्यायिक) 07172-255427 आस्थापना शाखा
supdtest.ch-mh@gov.in
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, चंद्रपूर-2  

गोंदिया

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, गोंदिया
नविन प्रशासकीय इमारत,
३ रा माळा, खोली क्र. ३३,
जयस्तंभ चौक,
गोंदिया ४४१६१४

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीम. दिशा के. पजई सहायक धर्मादाय आयुक्त, गोंदिया 29/05/23 07182-251175; आस्थापना शाखा
supdtest.go-mh@gov.in

भंडारा

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, भंडारा
पंजाब नॅशनल बॅंक,
गंगा स्कूल च्या मागे,
महाल मॅस्कीन टॅंक च्या समोर,
राजगोपालचारी वॉर्ड,
भंडारा ४४१ ९०४

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री संजय पुं. पाईकराव सहायक धर्मादाय आयुक्त, भंडारा 12/05/23 07184-252719 आस्थापना शाखा
supdtest.bh-mh@gov.in

वर्धा

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, वर्धा
राजेश नरहरशेट्टीवार यांची इमारत,
2 रा मजला,गजानन नगरी,
जी एम शोरुम च्या मागे,
नागपूर रोड,
वर्धा ४४२ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. निलेश सुदाम काळे सहायक धर्मादाय आयुक्त, वर्धा ०६.०६.२०२२ (न्यायिक) 07152-240120 आस्थापना शाखा
supdtest.wr-mh@gov.in

नागपूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नागपूर
मूख्यमंत्राचे सचिवालाय समोर,
सिविल लाईन्स,
नागपुर, ४४० ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती सुनिता वि. तरार धर्मादाय सह आयुक्त, नागपूर 29/05/23 0712-2560332; आस्थापना शाखा
supdtest.ng-mh@gov.in
श्री. कि. व . मसने धर्मादाय उप आयुक्त, नागपूर 11/05/23
श्री. संतोष सहदेव कुर्वे सहायक धर्मादाय आयुक्त-२, नागपूर 07.06.2021 (न्यायिक)
श्री. महेश दत्तात्रय ठोंबरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, नागपूर-1 06.06.2022 (न्यायिक)
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-३, नागपूर  
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-४, नागपूर  

अमरावती

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,अमरावती
मालटेकडी समोर,
टोपेनगर गृह निर्माण भवन,
2 रा मजला,
अमरावती ४४४ ६०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. संभाजी दगडू ठाकरे धर्मादाय सह आयुक्त, अमरावती 06/06/2022 न्यायिक 0721-2663308 आस्थापना शाखा
supdtest.am-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.am-mh@gov.in
श्री. न.वा. जगताप धर्मादाय उप आयुक्त, अमरावती 10.10.2022
श्री. रा.ना. इंगोले सहायक धर्मादाय आयुक्त-१, अमरावती 09/05/23
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-2 अमरावती
श्री. रोहिणी आनंद माळाकोळीकर-पाठक सहायक धर्मादाय आयुक्त-3, अमरावती 06.06.2022 (न्यायिक)

अकोला

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,अकोला
मुर्तीजापुर रोड,
डी.एस.पी. बंगल्याजवळ,
अकोला ४४४ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. वि. र. सोनुने धर्मादाय उप आयुक्त, अकोला 13/06/19 0724-2433842 आस्थापना शाखा
supdtest.ak-mh@gov.in
श्रीम. रोहीणी सागर बोंद्रे सहायक धर्मादाय आयुक्त-1, अकोला 06.06.2022 (न्यायिक)
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-2, अकोला  

बुलडाणा

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बुलढाणा
प्रशासकीय इमारत, २ऱ्या मजल्यावर,
बस स्टॅन्ड समोर,
बुलढाणा-४४३००१.

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. प्र.नि.आवळे सहायक धर्मादाय आयुक्त, बुलढाणा-1 07.06.2021 (न्यायिक) 07262-242606 आस्थापना शाखा
supdtest.bu-mh@gov.in
श्रीमती.मनिषा य.देशमुख/डवले सहायक धर्मादाय आयुक्त, बुलढाणा-2 12.05.2023

वाशिम

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, वाशिम
बुदे कॉम्पप्लेक्स,
राजस्थान आर्य कॉलेजच्या बाजूला,
काटा रोड,
ता. जि. वाशीम

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. कादरी सय्यद वी. हु. सहायक धर्मादाय आयुक्त, वाशिम 02.09.2021 07252-232891 आस्थापना शाखा
supdtest.ws-mh@gov.in

यवतमाळ

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, यवतमाळ
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर,
नवीन प्रशासकीय इमारत,
दुसरा माळा,
यवतमाळ ४४५ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. आर.डी. पांचाळ सहायक धर्मादाय आयुक्त-2, यवतमाळ 03.09.2021 07232-245354 आस्थापना शाखा
supdtest.ya-mh@gov.in
श्री. म.सु. बनचरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, यवतमाळ-1 ०३/०६/२०१९ (न्यायिक)

परभणी

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,परभणी विभाग
डॉ. सुभेदार यांची इमारत,
पहिला मजला, क्रांती चौक,
परभणी ४३१४०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीम. अर्चना सुभाष पानसरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, परभणी-1 06.06.20 (न्यायिक) 02452-223981 आस्थापना शाखा
supdtest.pa-mh@gov.in
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, परभणी-2  

हिंगोली

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, हिंगोली
प्लॉट नं. ३, नाईक नगर,
जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर,
हिंगोली

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. आर.पी.धायतडक सहायक धर्मादाय आयुक्त, हिंगोली 21/10/22 --- आस्थापना शाखा
supdtest.hi-mh@gov.in

नांदेड

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,नांदेड
जिजामाता चॅरीटेबल बिल्डींग,
गवळीपुरा,
चौधरी पेट्रोलपंपच्या मागे,
रेल्वे स्टेशनच्या समोर,
नांदेड ४३१६०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीम. म. यो. रेहपाडे (राखडे) धर्मादाय उप आयुक्त, नांदेड 11/05/23 02462-249770 आस्थापना शाखा
supdtest.nd-mh@gov.in
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, नांदेड  
श्रीम. वैशाली विकास चौधरी सहायक धर्मादाय आयुक्त, नांदेड 06.06.2022 (न्यायिक)

लातूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, लातूर
दिवाणजी कॉम्पप्लेक्स,
२ रा मजला,
आंबे जोगाई सोड,
लातूर ४१३ ५३१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. बं. दि. कुलकर्णी धर्मादाय सह आयुक्त, लातूर 18/09/2020 (न्यायिक) 02382-227055 आस्थापना शाखा
supdtest.la-mh@gov.in
श्रीमती हिरा का. शेळके धर्मादाय उप आयुक्त, लातूर 18.08.2021
श्रीम. प्रेरणा राजाराम निकम सहायक धर्मादाय आयुक्त-1, लातूर 06.06.2022 (न्यायिक)
श्रीम. निलिमा मालोदे सहायक धर्मादाय आयुक्त-2, लातूर 05/06/23
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-3,  

उस्मानाबाद

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,उस्मानाबाद
उस्मानाबाद औषधी भवन,
जिल्हा न्यायालयाजवळ,
समर्थ नगर,
उस्मानाबाद ४१३ ५०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीम. रु. र. कोरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, उस्मानाबाद-1 12/05/23 02472-222649 आस्थापना शाखा
supdtest.os-mh@gov.in
  सहायक धर्मादाय आयुक्त, उस्मानाबाद-2  

बीड

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बीड
प्रमप्रद्यम (नाहर) बिल्डिंग,
औटी मंगल कार्यालयाजवळ, एस.बी.आय. समोर,
जालना रोड,
बीड ४३१ १२२

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. प्र.म. चौधरी धर्मादाय उप आयुक्त, बीड 11/05/23 02442-222804 आस्थापना शाखा
supdtest.bi-mh@gov.in
श्री. सु.रा. कांबळे सहायक धर्मादाय आयुक्त, बीड-1 12/05/23
श्रीम. विशाखा भगवान पाटील सहायक धर्मादाय आयुक्त, बीड-2 06.06.2022 (न्यायिक)

जालना

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, जालना
सर्व्हे क्रमांक ४८८,
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर,
जालना ४३१२१३

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. विनय सहदेव मेंढे सहायक धर्मादाय आयुक्त-1, जालना 06.06.2022 (न्यायिक) 02482-225761 आस्थापना शाखा
supdtest.jn-mh@gov.in
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-2, जालना  

औरंगाबाद

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, औरंगाबाद
बाबा पेट्रोल पंपाजवळ,
अदालत रोड,
औरंगाबाद

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. संजय कमलाकर कुलकर्णी धर्मादाय सह आयुक्त, औरंगाबाद 30.05.2023 (न्यायिक) 0240-2331161 आस्थापना शाखा
supdtest.au-mh@gov.in
श्रीमती प्र.प. श्रीनिवार धर्मादाय उप आयुक्त, औरंगाबाद 14/06/2019
श्री. वि.दे. शेंडे सहायक धर्मादाय आयुक्त (रुग्णा), औरंगाबाद-3 05/06/23
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, औरंगाबाद-1
श्री. संतोष विष्णुपंत पवार सहायक धर्मादाय आयुक्त, औरंगाबाद-2 07.06.2021 न्यायिक

जळगांव

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , जळगांव
युनिटी चेम्बर्स , इमारत- अ
पहिला मजला , ख्वॉजामिया चौक,
गणेश कॉलनी रोड,
जळगांव ४२५ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. मो.द. गाडे धर्मादाय उप आयुक्त, जळगांव 21/09/22 0257-2251977 आस्थापना शाखा
supdtest.jg-mh@gov.in

लेखा शाखा
supdtacct.jg-mh@gov.in
श्री. रं. मा. ठवरे सहायक धर्मादाय आयुक्त-१, जळगांव 07.06.2021 (न्यायिक)
श्रीम. स्मिता विजयकुमार घारगे सहायक धर्मादाय आयुक्त-२, जळगांव 06.06.2022 (न्यायिक)

नाशिक

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नाशिक
जानकी प्लाझा,नाशिक - पुणे रस्ता,
द्वारका सर्कल जवळ,
नाशिक ४२२ ०११

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. तुफानसिंग स्वतत्रसिंग अकाली धर्मादाय सह आयुक्त, नाशिक 06.06.2022 (न्यायिक) 0253-2597348 आस्थापना शाखा
supdtest.ns-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.ns-mh@gov.in
श्री. एम. एल. जोगी धर्मादाय उप आयुक्त, नाशिक 08/05/23
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-3, नाशिक  
  सहायक धर्मादाय आयुक्त-1, नाशिक ११/०६/२०१८
श्रीम. शितलादेवी शिंवगोदा खरोशे सहायक धर्मादाय आयुक्त2, नाशिक 06.06.2022 (न्यायिक)

धुळे

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय ,धुळे
पिंपालेक कॉम्पप्लेक्स,
मोगलाई शाळा नं. १४ समोर,
साक्री रोड,
धुळे

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. राजेंद्र शं. कानडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, धुळे-1 08/05/23 02562-245744 आस्थापना शाखा
supdtest.dh-mh@gov.in

रुग्णालय
supdthosp.dh-mh@gov.in
  सहायक धर्मादाय आयुक्त, धुळे  

नंदुरबार

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नंदुरबार
तरुण सागर अपार्टमेंट
1 ला मजला , ६१८ ब,
सव्हे नं.२९५६ ,नगरपालिका घर नं.१३३८/३५/ १,
जैन दादा वाडीजवळ, नंदूरबार

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, नंदूरबार   02564-230146 आस्थापना शाखा
supdtest.nb-mh@gov.in

सिंधुदुर्ग

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सिंधुदुर्ग
मुख्य प्रशासकीय इमारत,
मजला जिल्हा मुख्यालय (ओरस)
तालुका कुडाळ
सिंधुदुर्ग ४१६ ५२०

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीम. मधुमिता शिवाजी निकम सहायक धर्मादाय आयुक्त, सिंधुदुर्ग 07.06.2021 (न्यायिक) 02362-228714 आस्थापना शाखा
supdtest.si-mh@gov.in

रत्नागिरी

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, रत्नागिरी
सुरभी अपार्टमेंट
एस.व्ही. रोड,मारुती मंदिर ,
रत्नागिरी ४१५ ६१२

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीम. नजमीन सलिष्शा सय्यद सहायक धर्मादाय आयुक्त, रत्नागिरी 06.06.2022 (न्यायिक) 02352-223208 आस्थापना शाखा
supdtest.rt-mh@gov.in

रायगड

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, रायगड
कल्पतरु इमारत,
मुख्य पोस्ट ऑफीस जवळ ,
अलिबाग
रायगड ४१४ २०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री प्र. रा. सातव सहायक धर्मादाय आयुक्त, रायगड 08/05/23 02141-222462 आस्थापना शाखा
supdtest.rg-mh@gov.in

मुंबई मुख्यालय

close
धर्मादाय आयुक्त भवन, दुसरा मजला, सस्मीरा बिल्डिंग, सस्मीरा रोड, वरळी, मुंबई - ४०००३२
पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. महेंद्र केशव महाजन धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 26.05.2022 न्यायीक 022-24935474,
25935434,
24935490,
24986422
24976423
आस्थापना शाखा
supdtest.mum-mh@gov.in
जनसंपर्क अधिकारी
pro.mum-mh@gov.in
संगणक शाखा
comp.mum-mh@gov.in
रुग्णालय शाखा
supdthosp.mum-mh@gov.in
विधी शाखा
supdtltgn.mum-mh@gov.in
देवस्थान शाखा
supdtdev.mum-mh@gov.in
श्रीम. रु.उ.मालवणकर धर्मादाय सह आयुक्त-१, मुंबई 07.06.2021 न्यायीक
  धर्मादाय सह आयुक्त-२, मुंबई १३/१०/२०१८
श्री. वैभव कल्याणराव जाधव धर्मादाय उप आयुक्त, मुंबई 03/08/22 न्यायीक
श्रीमती राणी प्र. मुक्कावार सहायक धर्मादाय आयुक्त, मुंबई 08/05/23
श्री. भा. सं. गायकवाड सहायक धर्मादाय आयुक्त, मुंबई 01.07.2021 न्यायीक    
श्रीम. सई दळवी लेखा संचालक 19/01/23    
श्री. वैभव क. जाधव (अ.का.) सहायक लेखा संचालक      

बृहन्मुंबई

close
धर्मादाय आयुक्त भवन, पहिला मजला, सस्मीरा बिल्डिंग, सस्मीरा रोड, वरळी, मुंबई - ४०००३२
पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती आ.सु. कोल्हे धर्मादाय सह आयुक्त , बृहन्मुंबई 15/05/23 022-24929568
24935453,
25935434,
24935490,
24930499
आस्थापना शाखा
supdtest.gmr-mh@gov.in
रुग्णालय शाखा
supdthosp.gmr-mh@gov.in
लेखा शाखा
supdtacct.gmr-mh@gov.in
श्रीम.सु .प्र. जोशी धर्मादाय उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 14/02/20
श्री. किरण द. घुले सहायक धर्मादाय आयुक्त-1, बृहन्मुंबई 07.06.2021 (न्यायिक)
श्रीम. वैष्णवी विजय चव्हाण सहायक धर्मादाय आयुक्त-2, बृहन्मुंबई 05/06/23
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-3, बृहन्मुंबई  
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-4, बृहन्मुंबई  
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त(रुग्णा)-5, बृहन्मुंबई  
श्रीम. श्रध्दा पानसरे सहायक धर्मादाय आयुक्त-6, बृहन्मुंबई 01.07.2021 न्यायीक
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-7, बृहन्मुंबई  
श्री. रा. अ. लिप्ते सहायक धर्मादाय आयुक्त-8, बृहन्मुंबई 08/05/23
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, बृहन्मुंबई-9      
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, बृहन्मुंबई 10      
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, बृहन्मुंबई 11      
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, बृहन्मुंबई 12      
श्रीम. श्रध्दा पानसरे (अ.का) सहाय्यक लेखा संचालक 01.07.2021    

सोलापूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सोलापूर
नाय प्राइड बिल्डिंग, पहला मजला,
सिव्हिल हॉस्पिटल पूवेस,
उत्तर सदन बाजार,
सोलापुर

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती सुनिता दुंउप्पा कंकणकवाडी धर्मादाय उप आयुक्त, सोलापूर 07.06.2021 (न्यायिक) 0217-2318001 आस्थापना शाखा
supdtest.so-mh@gov.in
श्रीमती रेणुका द. गायकवाड सहायक धर्मादाय आयुक्त, सेालापूर-1 07.06.2021 (न्यायिक)
  सहायक धर्मादाय आयुक्त, सोलापूर-3  
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, सोलापूर-2  

कोल्हापूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, कोल्हापूर
वसंत प्लाझा, ३ मजला,
राजाराम रोड,
बागल चौक,
कोल्हापूर

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीम. नि. सु. पवार धर्मादाय सह आयुक्त, कोल्हापूर 15/05/23 0231-2530085 आस्थापना शाखा
supdtest.ko-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.ko-mh@gov.in
श्रीम. कां.रा. सुपाते (जाघव) धर्मादाय उप आयुक्त, कोल्हापूर 08/05/23
श्री. श. शि. वाळके सहायक धर्मादाय आयुक्त-१, कोल्हापूर 09/05/23
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, कोल्हापूर  
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-3, कोल्हापूर 05.06.2021

सांगली

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सांगली
वसंतदादा पुतळ्याच्या मागे,
वखारभाग, जुना स्टेशन चौक,
महावीर नगर,
सांगली ४१६ ४१६

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. मनीष प. पवार धर्मादाय उप आयुक्त, सांगली पुर्नस्थापना रुजु दि. 25.03.2021 0233-2621502 आस्थापना शाखा supdtest.sn-mh@gov.in
श्रीम. वर्षा दयाराम बिरहारी सहायक धर्मादाय आयुक्त-1, सांगली 06.06.2022 (न्यायिक)
श्री. प्रि.बा. पाटील (पगारे) सहायक धर्मादाय आयुक्त-2, सांगली 08/05/23

पुणे

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, पुणे
मंगलदास पोलीस चौकी मागे,
४५/२ कै.बी. एस. ढोले पाटील मार्ग ,
वाडीया कॉलेजसमोर,
पुणे - ४११ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. सु. मु. बुक्के धर्मादाय सह आयुक्त, पुणे 12.10.2020 (न्यायिक) 020-26162728
020-26169893
आस्थापना शाखा
supdtest.pu-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.pu-mh@gov.in
श्री. रा.गो.मामू धर्मादाय उप आयुक्त, पुणे 17.08.2021
श्रीम. रेश्मा दामोदर पुनसे सहायक धर्मादाय आयुक्त-1, पुणे 06.06.2022 (न्यायिक)
श्री. रा. मो. परदेशी सहायक धर्मादाय आयुक्त-२, पुणे 08/05/23
  सहायक धर्मादाय आयुक्त, पुणे  
श्री प्र.पं. चव्हाण सहायक धर्मादाय आयुक्त, पुणे 03.09.2021

सातारा

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सातारा
राजधानी टॉवर,
3 रा मजला , स.नं. ३२९ ,
यादे गोपाळ पेठ,
सातारा

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीम. चंदा मधुकरराव ढबाले सहायक धर्मादाय आयुक्त-1, सातारा 06/06/22 (न्यायिक) 02162-280136; आस्थापना शाखा
supdtest.st-mh@gov.in
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-2, सातारा  

अहमदनगर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, अहमदनगर
दुसरा मजला, केंद्रीय प्रशासकीय बिल्डींग,
अंताक्षरी जवळ, सावेडी,
अहमदनगर ४१४ ००३

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती. उ. सु. पाटील धर्मादाय उप आयुक्त, अहमदनगर 17.08.2021 0241-2356400 आस्थापना शाखा
supdtest.ah-mh@gov.in
  सहायक धर्मादाय आयुक्त, अहमदनगर-2  
  सहायक धर्मादाय आयुक्त, अहमदनगर-1  

ठाणे

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, ठाणे
लिली अपार्टमेंट पहिला मजला
पारसी आगरी लेन टेंभी नाका
ठाणे (प.) ४६० ४०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती रजिता महेश चव्हाण धर्मादाय उप आयुक्त, ठाणे 07.06.2021 (न्यायिक) 022-25346523 आस्थापना शाखा
supdtest.th-mh@gov.in

रुग्णालय शाखा
supdthosp.th-mh@gov.in
श्री. दि. कृ.पाटील सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे 08/05/23 (न्यायिक)
श्रीम. नीलकमल लहु गायकवाड सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे 06.06.2022 (न्यायिक)
श्री. पद्माकर काशीनाथराव धोंडगे सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे 06.06.2022

पालघर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, पालघर
२रा मजला, बिल्डींग नं.६,
सिद्धीविनायक रेसीडन्सी,
पालघर (पूर्व) ४०१ ४०४

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. रा.जी.चव्हाण सहायक धर्मादाय आयुक्त, पालघर 11/05/23