महाराष्ट्राचा नकाशामहाराष्ट्राचा नकाशा Thane Ahmadnagar Pune Satara Sangli Sangli Kolhapur Solapur Mumbai Suburban Mumbai City Raigad Ratnagiri Sindhudurg Nandurbar Dhule Nashik Jalgaon Aurangabad Jalna Beed Usmanabad Latur Nanded Hingoli Parbhani Yavatmal Washim Buldhana Akola Amaravati Nagpur Wardha Bhandara Gondia Chandrapur Gadchiroli पालघर

गडचिरोली

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी
कार्यालय , गडचिरोली
जिल्हा संकुल कोषागार
कार्यालय शेजारी,
गडचिरोली ४४२ ६०५

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त   ०७१३२ -२२२५०७ आस्थापना शाखा
supdtest.ga-mh@gov.in

चंद्रपूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, चंद्रपूर
मधुबन प्लाझा, मुदा रोड,
शिवाजीनगर,
चंद्रपूर ४४२ ४०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, चंद्रपूर (न्यायिक)
श्री. विशाल दे. शेंडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, चंद्रपूर १४/१०/२०१४ ०७१७२-२५५४२७ आस्थापना शाखा
supdtest.ch-mh@gov.in

गोंदिया

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, गोंदिया
खसरा नं. ३८ ,
थाक नं.७६ , बोपचे
सदन, बालाघाट रोड,
गोंदिया

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, गोंदिया   ०७१८२-२५११७५ आस्थापना शाखा
supdtest.go-mh@gov.in

भंडारा

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, भंडारा
पंजाब नॅशनल बॅंक,
गंगा स्कूल च्या मागे,
महाल मॅस्कीन टॅंक च्या समोर,
राजगोपालचारी वॉर्ड,
भंडारा ४४१ ९०४

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. जोशी एम. डी (अ.का.) सहायक धर्मादाय आयुक्त, भंडारा २१/१२/२०१८ ०७१८४-२५२७१९ आस्थापना शाखा
supdtest.bh-mh@gov.in

वर्धा

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, वर्धा
राजेश नरहरशेट्टीवार यांची इमारत,
2 रा मजला,गजानन नगरी,
जी एम शोरुम च्या मागे,
नागपूर रोड,
वर्धा ४४२ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, वर्धा (न्यायिक) ०७१५२ -२४०१२० आस्थापना शाखा
supdtest.wr-mh@gov.in

नागपूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नागपूर
मूख्यमंत्राचे सचिवालाय समोर,
सिविल लाईन्स,
नागपुर, ४४० ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती आ. सु. कोल्हे धर्मादाय सह आयुक्त, नागपूर १७/१०/२०१४ ०७१२ -२५६०३३२ आस्थापना शाखा
supdtest.ng-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.ng-mh@gov.in
श्रीमती म. ए. रेहपाडे धर्मादाय उप आयुक्त, नागपूर २०/०३/२०१८ (न्यायिक)
श्री. जोशी एम. डी. सहायक धर्मादाय आयुक्त, नागपूर ०५/०६/२०१७ (न्यायिक)
श्री. मा. रा. सातव सहायक धर्मादाय आयुक्त, नागपूर ०४/०६/२०१८ (न्यायिक)
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, नागपूर (न्यायिक)

अमरावती

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,अमरावती
मालटेकडी समोर,
टोपेनगर गृह निर्माण भवन,
2 रा मजला,
अमरावती ४४४ ६०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. अ. श्री. राजंदेकर धर्मादाय सह आयुक्त, अमरावती ०६/०६/२०१६ (न्यायिक) ०७२१-२६६३३०८ आस्थापना शाखा
supdtest.am-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.am-mh@gov.in
श्री. राहुल गो. मामू धर्मादाय उप आयुक्त, अमरावती ०१/०६/२०१७
श्री. दि. अ. डोईफोडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, अमरावती ०१/०९/२०१६ (न्यायिक)
श्रीमती तनुजा अ. असरकर सहायक धर्मादाय आयुक्त, अमरावती २४/०७/२०१७ (न्यायिक)

अकोला

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,अकोला
मुर्तीजापुर रोड,
डी.एस.पी. बंगल्याजवळ,
अकोला ४४४ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. कि. व. मसने धर्मादाय उप आयुक्त, अकोला ०१/०३/२०१८ ०७२४-२४३३८४२ आस्थापना शाखा
supdtest.ak-mh@gov.in
श्री. शु. मा. तामगाडगे सहायक धर्मादाय आयुक्त, अकोला ०४/०६/२०१८ (न्यायिक)
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, अकोला  

बुलडाणा

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बुलढाणा
उपविभाग गृह वित्त भवनाच्या मागे,
काळे वाडा,
मेन हॉस्पिटल मार्ग जेल रोड,
बुलढाणा

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती शु. मु. जोशी सहायक धर्मादाय आयुक्त, बुलढाणा १५/०६/२०१८ (न्यायिक) ०७२६२ -२४२६०६ आस्थापना शाखा
supdtest.bu-mh@gov.in
श्री. रा.शं.कानडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, बुलढाणा ०२/०७/२०१८

वाशिम

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, वाशिम
बुदे कॉम्पप्लेक्स,
राजस्थान आर्य कॉलेजच्या बाजूला,
काटा रोड,
ता. जि. वाशीम

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती निलिमा र. मालोदे सहायक धर्मादाय आयुक्त, वाशिम ३१/१२/२०१८ ०७५८२-२३२८९१ आस्थापना शाखा
supdtest.ws-mh@gov.in

यवतमाळ

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, यवतमाळ
शर्मा सदन,
पेशवे प्लॉट,
ए.सी.पी. ऑफिस समोर,
यवतमाळ ४४५ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. प्र. पं. चव्हाण सहायक धर्मादाय आयुक्त, यवतमाळ ०३/०८/२०१५ ०७२३२-२४५३५४ आस्थापना शाखा
supdtest.ya-mh@gov.in
श्री. ज. म. चौहान सहायक धर्मादाय आयुक्त, यवतमाळ २९/०८/२०१६ (न्यायिक)

परभणी

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,परभणी विभाग
डॉ. सुभेदार यांची इमारत,
पहिला मजला, क्रांती चौक,
परभणी ४३१४०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. एस. एन. गोडबोले सहायक धर्मादाय आयुक्त, परभणी ०४/०६/२०१८ (न्यायिक) ०२४५२-२२३९८१ आस्थापना शाखा
supdtest.pa-mh@gov.in
श्री. एस. गी. चिमणकर सहायक धर्मादाय आयुक्त, परभणी ०४/०६/२०१८ (न्यायिक)

हिंगोली

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, हिंगोली
प्लॉट नं. ३, नाईक नगर,
जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर,
हिंगोली

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. आर. पी. धायतडक सहायक धर्मादाय आयुक्त, हिंगोली २५/०६/२०१६ ०२४५६-२२१४६२ आस्थापना शाखा
supdtest.hi-mh@gov.in

नांदेड

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,नांदेड
जिजामाता चॅरीटेबल बिल्डींग,
गवळीपुरा,
चौधरी पेट्रोलपंपच्या मागे,
रेल्वे स्टेशनच्या समोर,
नांदेड ४३१६०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
सौ. प्र. प. श्रीनिवार धर्मादाय उप आयुक्त, नांदेड ०६/०२/२०१६ ०२४६२-२४९७७० आस्थापना शाखा
supdtest.nd-mh@gov.in
श्रीमती मंजुषा मा. आलोने सहायक धर्मादाय आयुक्त, नांदेड ०६/०६/२०१६ (न्यायिक)
श्री. एस. आर. कुलकर्णी सहायक धर्मादाय आयुक्त, नांदेड ०४/०६/२०१८ (न्यायिक)

लातूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, लातूर
दिवाणजी कॉम्पप्लेक्स,
२ रा मजला,
आंबे जोगाई सोड,
लातूर ४१३ ५३१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती नि. सु. पवार धर्मादाय सह आयुक्त, लातूर २५/०६/२०१८ ०२३८२-२२७०५५ आस्थापना शाखा
supdtest.la-mh@gov.in
श्रीमती. उ. सु. पाटील धर्मादाय उप आयुक्त, लातूर ०६/०६/२०१६
श्री. सचिन गौ. कोरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, लातूर २५/०६/२०१६ (न्यायिक)
श्री. प्र. बी. भोसले सहायक धर्मादाय आयुक्त, लातूर ३०/०५/२०१८ (न्यायिक)
श्री. महेश त्रिं. ठवरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, लातूर ०५/०६/२०१७ (न्यायिक)

उस्मानाबाद

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,उस्मानाबाद
उस्मानाबाद औषधी भवन,
जिल्हा न्यायालयाजवळ,
समर्थ नगर,
उस्मानाबाद ४१३ ५०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. पी.व्ही. घाडगे सहायक धर्मादाय आयुक्त, उस्मानाबाद ०४/०६/२०१८ (न्यायिक) ०२४७२-२२२६४९ आस्थापना शाखा
supdtest.os-mh@gov.in
श्री संजय पुं. पाईकराव सहायक धर्मादाय आयुक्त, उस्मानाबाद १८/०६/२०१८

बीड

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बीड
श्री. व्ही. सी. जोशी यांची इमारत,
घर क्र. २४१६ , नवीन (१४९ /९७ ),
विद्यानगर (पूर्व) बार्शी रोड,
बीड ४३१ १२२

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. म. ला. जोगी धर्मादाय उप आयुक्त, बीड १८/०६/२०१८ ०२४४२-२२२८०४ आस्थापना शाखा
supdtest.bi-mh@gov.in
श्री. कादरी सय्यद वी. हु. सहायक धर्मादाय आयुक्त, बीड १८/०६/२०१८
श्री. एस. जे. बोंद्रे सहायक धर्मादाय आयुक्त, बीड ०४/०६/२०१८ (न्यायिक)

जालना

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, जालना
नुतन वसाहत,
अंबड रोड,
सत्कार कॉम्पप्लेक्स,
२ रा मजला,
जालना ४३१ २०३

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. गजानन भा. औधकर सहायक धर्मादाय आयुक्त, जालना ०६/०६/२०१६ (न्यायिक) ०२४८२ -२५७६१ आस्थापना शाखा
supdtest.jn-mh@gov.in
श्री. आर. डी. पांचाळ सहायक धर्मादाय आयुक्त, जालना ०९/१०/२०१४

औरंगाबाद

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, औरंगाबाद
बाबा पेट्रोल पंपाजवळ,
अदालत रोड,
औरंगाबाद

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. श्री. य. भोसले धर्मादाय सह आयुक्त, औरंगाबाद २७/०५/२०१६ (न्यायिक) ०२४०-२३३ ११६१ आस्थापना शाखा
supdtest.au-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.au-mh@gov.in
श्री. वि. र. सोनुने धर्मादाय उप आयुक्त, औरंगाबाद १२/११/२०१४
श्री. श. शि. वाळके सहायक धर्मादाय आयुक्त (रुग्णालय), औरंगाबाद ११/०६/२०१८
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, औरंगाबाद (न्यायिक)
श्री. समाधान काशिनाथ मुळे सहायक धर्मादाय आयुक्त, औरंगाबाद ०१/०९/२०१६ (न्यायिक)

जळगांव

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , जळगांव
युनिटी चेम्बर्स , इमारत- अ
पहिला मजला , ख्वॉजामिया चौक,
गणेश कॉलनी रोड,
जळगांव ४२५ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. जी. एस. जोशी धर्मादाय उप आयुक्त, जळगांव ११/०२/२०१६ ०२५७-२२५ १९७७ आस्थापना शाखा
supdtest.jg-mh@gov.in

लेखा शाखा
supdtacct.jg-mh@gov.in
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, जळगांव  
श्री. तेलगांवकर सी. यु. सहायक धर्मादाय आयुक्त, जळगांव ०५/०६/२०१७ (न्यायिक)

नाशिक

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नाशिक
जानकी प्लाझा,नाशिक - पुणे रस्ता,
द्वारका सर्कल जवळ,
नाशिक ४२२ ०११

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. प्र.भि. घुगे धर्मादाय सह आयुक्त, नाशिक ०४/०४/२०१६ (न्यायिक) ०२५३-२५९७३४८ आस्थापना शाखा
supdtest.ns-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.ns-mh@gov.in
श्रीमती कां. रा. सुपाते धर्मादाय उप आयुक्त, नाशिक १५/०५/२०१८
श्री. कृ. मु. सोनावणे सहायक धर्मादाय आयुक्त, नाशिक १३/११/२०१७ (न्यायिक)
श्री. राम अनंत लिप्ते सहायक धर्मादाय आयुक्त, नाशिक ११/०६/२०१८
श्रीमती आर. के. थोरात सहायक धर्मादाय आयुक्त, नाशिक ०४/०६/२०१८ (न्यायिक)

धुळे

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय ,धुळे
पिंपालेक कॉम्पप्लेक्स,
मोगलाई शाळा नं. १४ समोर,
साक्री रोड,
धुळे

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती मनिषा य. देशमुख/डवले सहायक धर्मादाय आयुक्त, धुळे १५/०६/२०१८ ०२५६२ -२४५७४४ आस्थापना शाखा
supdtest.dh-mh@gov.in

रुग्णालय
supdthosp.dh-mh@gov.in
श्रीमती दिशा के. पजई सहायक धर्मादाय आयुक्त, धुळे १२/०३/२०१९

नंदुरबार

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नंदुरबार
तरुण सागर अपार्टमेंट
1 ला मजला , ६१८ ब,
सव्हे नं.२९५६ ,नगरपालिका घर नं.१३३८/३५/ १,
जैन दादा वाडीजवळ, नंदूरबार

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. सु. ह. वानखडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, नंदूरबार ०६/०६/२०१६ (न्यायिक) ०२५६४ -२३०१४६ आस्थापना शाखा
supdtest.nb-mh@gov.in

सिंधुदुर्ग

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सिंधुदुर्ग
मुख्य प्रशासकीय इमारत,
मजला जिल्हा मुख्यालय (ओरस)
तालुका कुडाळ
सिंधुदुर्ग ४१६ ५२०

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. जी. एस. दिवाण सहायक धर्मादाय आयुक्त, सिंधुदुर्ग २५/११/२०१६ (न्यायिक) ०२३६२ -२२८७३४ आस्थापना शाखा
supdtest.si-mh@gov.in

रत्नागिरी

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, रत्नागिरी
सुरभी अपार्टमेंट
एस.व्ही. रोड,मारुती मंदिर ,
रत्नागिरी ४१५ ६१२

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, रत्नागिरी (न्यायिक) ०२३५२ -२२३२०८ आस्थापना शाखा
supdtest.rt-mh@gov.in

रायगड

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, रायगड
कल्पतरु इमारत,
मुख्य पोस्ट ऑफीस जवळ ,
अलिबाग
रायगड ४१४ २०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. सु. रा. कांबळे सहायक धर्मादाय आयुक्त, रायगड १५/०६/२०१८ ०२१४१ -२२२४६२ आस्थापना शाखा
supdtest.rg-mh@gov.in

मुंबई मुख्यालय

close
धर्मादाय आयुक्त भवन, तिसरा मजला ८३ , डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०००१८
पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. आ. नि. करमरकर (अ.का.) धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ०५/१२/२०१८ (न्यायिक)(म.न.) ०२२-२४९३५४५३
०२२-२५९३५४३४
०२२-२४९३५४९०
०२२-२४९३०४९९
आस्थापना शाखा
supdtest.mum-mh@gov.in
जनसंपर्क अधिकारी
pro.mum-mh@gov.in
संगणक शाखा
comp.mum-mh@gov.in
रुग्णालय शाखा
supdthosp.mum-mh@gov.in
विधी शाखा
supdtltgn.mum-mh@gov.in
देवस्थान शाखा
supdtdev.mum-mh@gov.in
श्री. आ. नि. करमरकर धर्मादाय सह आयुक्त-१, मुंबई ०१/०८/२०१७ (न्यायिक)
श्रीमती सुनिता वि. तरार धर्मादाय सह आयुक्त-२, मुंबई १३/१०/२०१८
श्री भ. प. व्यास धर्मादाय उप आयुक्त, मुंबई ०६/०४/२०१५ (न्यायिक)
श्रीम. प्रि . बा. पाटील सहायक धर्मादाय आयुक्त, मुंबई ११/०६/२०१८

बृहन्मुंबई

close
धर्मादाय आयुक्त भवन, दुसरा मजला, ८३ , डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८
पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. म. म. सैय्यद धर्मादाय सह आयुक्त, बृहन्मुंबई १३/१०/२०१८ (न्यायिक) ०२२-२४९३५४५३
०२२-२५९३५४३४
०२२-२४९३५४९०
०२२-२४९३०४९९
आस्थापना शाखा
supdtest.gmr-mh@gov.in
रुग्णालय शाखा
supdthosp.gmr-mh@gov.in
लेखा शाखा
supdtacct.gmr-mh@gov.in
श्री. मनीष प. पवार (निलंबित) धर्मादाय उप आयुक्त, बृहन्मुंबई  
श्री. प्र. अ. जगदाळे सहायक धर्मादाय आयुक्त-१, बृहन्मुंबई ०६/०९/२०१६ (न्यायिक)
श्री प्र. रा. सातव सहायक धर्मादाय आयुक्त-२, बृहन्मुंबई ११/०६/२०१८
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-३, बृहन्मुंबई  
श्रीमती एन. एन. शेख सहायक धर्मादाय आयुक्त-४, बृहन्मुंबई २६/०२/२०१८
श्री. मो.द. गाडे सहायक धर्मादाय आयुक्त (रुग्णालय)-५, बृहन्मुंबई १७/०७/२०१८
श्रीमती छा. रा. उमरेडकर सहायक धर्मादाय आयुक्त-६, बृहन्मुंबई २६/०८/२०१६ (न्यायिक)
श्रीमती वि. अ. गोडबोले सहायक धर्मादाय आयुक्त-७, बृहन्मुंबई ०४/०६/२०१८ (न्यायिक)
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-८, बृहन्मुंबई  
श्री. दि. कृ. पाटील सहायक धर्मादाय आयुक्त-९, बृहन्मुंबई ०८/०६/२०१८
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त-१०, बृहन्मुंबई  
श्री. रा. ना. इंगोले सहायक धर्मादाय आयुक्त-११, बृहन्मुंबई १०/१०/२०१४

सोलापूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सोलापूर
नाय प्राइड बिल्डिंग, पहला मजला,
सिव्हिल हॉस्पिटल पूवेस,
उत्तर सदन बाजार,
सोलापुर

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती एस. एस. माने धर्मादाय उप आयुक्त, सोलापूर ०१/१०/२०१८ ०२१७ -२३१८००१ आस्थापना शाखा
supdtest.so-mh@gov.in
श्री. बोराळे एम. एस. सहायक धर्मादाय आयुक्त, सेालापूर ०५/०६/२०१७ (न्यायिक)
श्री. रा. मो. परदेशी सहायक धर्मादाय आयुक्त, सोलापूर १५/०६/२०१८
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, सेालापूर (न्यायिक)

कोल्हापूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, कोल्हापूर
वसंत प्लाझा, ३ मजला,
राजाराम रोड,
बागल चौक,
कोल्हापूर

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. श. ल. हेर्लेकर धर्मादाय सह आयुक्त, कोल्हापूर ११/०६/२०१८ ०२३१ -२५३००८५ आस्थापना शाखा
supdtest.ko-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.ko-mh@gov.in
श्री. प्र. म. चौधरी धर्मादाय उप आयुक्त, कोल्हापूर ०७/०६/२०१८
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, कोल्हापूर  
श्रीमती रु. र. कोरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, कोल्हापूर ११/०६/२०१८
श्री. वाबळे आर. डी. सहायक धर्मादाय आयुक्त, कोल्हापूर ०५/०६/२०१७ (न्यायिक)

सांगली

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सांगली
वसंतदादा पुतळ्याच्या मागे,
वखारभाग, जुना स्टेशन चौक,
महावीर नगर,
सांगली ४१६ ४१६

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती सु. बा. खंडेलवाल धर्मादाय उप आयुक्त, सांगली १८/०६/२०१८ ०२३३ -२६२१५०२ आस्थापना शाखा
supdtest.sn-mh@gov.in
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, सांगली  
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, सांगली (न्यायिक)

पुणे

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, पुणे
मंगलदास पोलीस चौकी मागे,
४५/२ कै.बी. एस. ढोले पाटील मार्ग ,
वाडीया कॉलेजसमोर,
पुणे - ४११ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. दि. मा. देशमुख धर्मादाय सह आयुक्त, पुणे ०४/०६/२०१८ (न्यायिक) ०२० -२६१६२७२८ आस्थापना शाखा
supdtest.pu-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.pu-mh@gov.in
श्री. न. वा. जगताप धर्मादाय उप आयुक्त, पुणे ३१/०३/२०१८ (न्यायिक)
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त (रुग्णालय), पुणे  
श्री. सा. या. रचभारे सहायक धर्मादाय आयुक्त, पुणे १७/०८/२०१५ (न्यायिक)
श्री. रा.जी.चव्हाण सहायक धर्मादाय आयुक्त, पुणे ११/०६/२०१८
श्रीमती राणी प्र. मुक्कावार सहायक धर्मादाय आयुक्त, पुणे १०/१०/२०१४

सातारा

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सातारा
राजधानी टॉवर,
3 रा मजला , स.नं. ३२९ ,
यादे गोपाळ पेठ,
सातारा

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. ईश्वर कां. सुर्यवंशी सहायक धर्मादाय आयुक्त, सातारा ०६/०६/२०१६ (न्यायिक) ०२१६२-२८०१३६ आस्थापना शाखा
supdtest.st-mh@gov.in
श्रीम. प्रज्ञा ई. सुर्यवंशी सहायक धर्मादाय आयुक्त, सातारा ०४/०३/२०१७ (न्यायिक)

अहमदनगर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, अहमदनगर
दुसरा मजला, केंद्रीय प्रशासकीय बिल्डींग,
अंताक्षरी जवळ, सावेडी,
अहमदनगर ४१४ ००३

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती हिरा का. शेळके धर्मादाय उप आयुक्त, अहमदनगर १०/११/२०१४ ०२४१ -२३५६४०० आस्थापना शाखा
supdtest.ah-mh@gov.in
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, अहमदनगर (न्यायिक)
श्रीमती ए. पी. दिवाण सहायक धर्मादाय आयुक्त, अहमदनगर ०४/०६/२०१८ (न्यायिक)

ठाणे

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, ठाणे
लिली अपार्टमेंट पहिला मजला
पारसी आगरी लेन टेंभी नाका
ठाणे (प.) ४६० ४०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती उज्वला बाबर धर्मादाय उप आयुक्त, ठाणे ०१/१०/२०१८ ०२२-२५३४६५२३ आस्थापना शाखा
supdtest.th-mh@gov.in

रुग्णालय शाखा
supdthosp.th-mh@gov.in
श्रीमती रिना सु. रॉय सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे ०३/०९/२०१६ (न्यायिक)
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे (न्यायिक)
श्रीमती संगिता सा. वनकोरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे ०१/०४/२०१७ (न्यायिक)

ठाणे

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, ठाणे
लिली अपार्टमेंट पहिला मजला
पारसी आगरी लेन टेंभी नाका
ठाणे (प.) ४६० ४०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती उज्वला बाबर धर्मादाय उप आयुक्त, ठाणे ०१/१०/२०१८ ०२२-२५३४६५२३ आस्थापना शाखा
supdtest.th-mh@gov.in

रुग्णालय शाखा
supdthosp.th-mh@gov.in
श्रीमती रिना सु. रॉय सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे ०३/०९/२०१६ (न्यायिक)
रिक्त सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे (न्यायिक)
श्रीमती संगिता सा. वनकोरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे ०१/०४/२०१७ (न्यायिक)