महाराष्ट्राचा नकाशामहाराष्ट्राचा नकाशा Thane Ahmadnagar Pune Satara Sangli Sangli Kolhapur Solapur Mumbai Suburban Mumbai City Raigad Ratnagiri Sindhudurg Nandurbar Dhule Nashik Jalgaon Aurangabad Jalna Beed Usmanabad Latur Nanded Hingoli Parbhani Yavatmal Washim Buldhana Akola Amaravati Nagpur Wardha Bhandara Gondia Chandrapur Gadchiroli पालघर

गडचिरोली

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी
कार्यालय , गडचिरोली
जिल्हा संकुल कोषागार
कार्यालय शेजारी,
गडचिरोली ४४२ ६०५

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. प्र. रा. सातव सहायक धर्मादाय आयुक्त ०३/०८/२०१५ ०७१३२ -२२२५०७ आस्थापना शाखा
supdtest.ga-mh@gov.in

चंद्रपूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, चंद्रपूर
मधुबन प्लाझा, मुदा रोड,
शिवाजीनगर,
चंद्रपूर ४४२ ४०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. विशाल दे. शेंडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, चंद्रपूर १४/१०/२०१४ ०७१७२-२५५४२७ आस्थापना शाखा
supdtest.ch-mh@gov.in
श्री. आर. एन. चव्हाण सहायक धर्मादाय आयुक्त, चंद्रपूर १८/०८/२०१५ (न्यायिक)

गोंदिया

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, गोंदिया
खसरा नं. ३८ ,
थाक नं.७६ , बोपचे
सदन, बालाघाट रोड,
गोंदिया

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती म. श्री. रेहपाडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, गोंदिया ०५/०८/२०११ ०७१८२-२५११७५ आस्थापना शाखा
supdtest.go-mh@gov.in

भंडारा

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, भंडारा
पंजाब नॅशनल बॅंक,
गंगा स्कूल च्या मागे,
महाल मॅस्कीन टॅंक च्या समोर,
राजगोपालचारी वॉर्ड,
भंडारा ४४१ ९०४

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती एन. आर. मालोंदे सहायक धर्मादाय आयुक्त, भंडारा २१/११/२०१६ ०७१८४-२५२७१९ आस्थापना शाखा
supdtest.bh-mh@gov.in

वर्धा

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, वर्धा
राजेश नरहरशेट्टीवार यांची इमारत,
2 रा मजला,गजानन नगरी,
जी एम शोरुम च्या मागे,
नागपूर रोड,
वर्धा ४४२ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. स. बा. ठोंबरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, वर्धा १०/०६/२०१५ (न्यायिक) ०७१५२ -२४०१२० आस्थापना शाखा
supdtest.wr-mh@gov.in

नागपूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नागपूर
मूख्यमंत्राचे सचिवालाय समोर,
सिविल लाईन्स,
नागपुर, ४४० ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती आ. सु. कोल्हे धर्मादाय सह आयुक्त, नागपूर १७/१०/२०१४ ०७१२ -२५६०३३२ आस्थापना शाखा
supdtest.ng-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.ng-mh@gov.in
श्री. सि. न. पाटील धर्मादाय उप आयुक्त, नागपूर ०१/०३/२०१३ (न्यायिक)
श्री. जोशी एम. डी. सहायक धर्मादाय आयुक्त, नागपूर ०५/०६/२०१७ (न्यायिक)
श्री. देवरे एस. बी. सहायक धर्मादाय आयुक्त, नागपूर ०५/०६/२०१७ (न्यायिक)
श्रीमती करुणा म. पत्रे सहायक धर्मादाय आयुक्त, नागपूर ०६/०३/२०१७ (न्यायिक)
श्रीमती निलिमा र. मालोदे सहायक धर्मादाय आयुक्त, नागपूर २१/११/२०१६

अमरावती

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,अमरावती
मालटेकडी समोर,
टोपेनगर गृह निर्माण भवन,
2 रा मजला,
अमरावती ४४४ ६०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. अ. श्री. राजंदेकर धर्मादाय सह आयुक्त, अमरावती ०६/०६/२०१६ (न्यायिक) ०७२१-२६६३३०८ आस्थापना शाखा
supdtest.am-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.am-mh@gov.in
श्री. राहुल गो. मामू धर्मादाय उप आयुक्त, अमरावती ०१/०६/२०१७
श्री. दि. अ. डोईफोडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, अमरावती ३०/११/२००९ (न्यायिक)
श्रीमती तनुजा अ. असरकर सहायक धर्मादाय आयुक्त, अमरावती Not Joined

अकोला

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,अकोला
मुर्तीजापुर रोड,
डी.एस.पी. बंगल्याजवळ,
अकोला ४४४ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. कि. व. मसने सहायक धर्मादाय आयुक्त, अकोला ०४ /०८ /२०१४ ०७२४-२४३३८४२ आस्थापना शाखा
supdtest.ak-mh@gov.in
श्री. सं. ब. पवार सहायक धर्मादाय आयुक्त, अकोला ०१/०९/२०१६ (न्यायिक)

बुलडाणा

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बुलढाणा
उपविभाग गृह वित्त भवनाच्या मागे,
काळे वाडा,
मेन हॉस्पिटल मार्ग जेल रोड,
बुलढाणा

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
रिक्त ०३/०६/२०१७ पासून सहायक धर्मादाय आयुक्त, बुलढाणा   ०७२६२ -२४२६०६ आस्थापना शाखा
supdtest.bu-mh@gov.in
रिक्त १०/०७/२०१७ पासून सहायक धर्मादाय आयुक्त, बुलढाणा  

वाशिम

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, वाशिम
बुदे कॉम्पप्लेक्स,
राजस्थान आर्य कॉलेजच्या बाजूला,
काटा रोड,
ता. जि. वाशीम

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती एस. ए. बजाज सहायक धर्मादाय आयुक्त, वाशिम ०१/०९/२०१६ ०७५८२-२३२८९१ आस्थापना शाखा
supdtest.ws-mh@gov.in

यवतमाळ

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, यवतमाळ
शर्मा सदन,
पेशवे प्लॉट,
ए.सी.पी. ऑफिस समोर,
यवतमाळ ४४५ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. प्र. पं. चव्हाण सहायक धर्मादाय आयुक्त, यवतमाळ ०३/०८/२०१५ ०७२३२-२४५३५४ आस्थापना शाखा
supdtest.ya-mh@gov.in
श्री. ज. म. चौहान सहायक धर्मादाय आयुक्त, यवतमाळ २९/०८/२०१६ (न्यायिक)

परभणी

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,परभणी विभाग
डॉ. सुभेदार यांची इमारत,
पहिला मजला, क्रांती चौक,
परभणी ४३१४०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. विठ्ठल गजाननराव चौखंडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, परभणी ०१/०९/२०१६ (न्यायिक) ०२४५२-२२३९८१ आस्थापना शाखा
supdtest.pa-mh@gov.in
श्रीमती भावना श्या. पाल सहायक धर्मादाय आयुक्त, परभणी २१/०३/२०१७ (न्यायिक)

हिंगोली

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, हिंगोली
प्लॉट नं. ३, नाईक नगर,
जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर,
हिंगोली

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. आर. पी. धायतडक सहायक धर्मादाय आयुक्त, हिंगोली २५/०६/२०१६ ०२४५६-२२१४६२ आस्थापना शाखा
supdtest.hi-mh@gov.in

नांदेड

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,नांदेड
जिजामाता चॅरीटेबल बिल्डींग,
गवळीपुरा,
चौधरी पेट्रोलपंपच्या मागे,
रेल्वे स्टेशनच्या समोर,
नांदेड ४३१६०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
सौ. प्र. प. श्रीनिवार धर्मादाय उप आयुक्त, नांदेड ०६/०२/२०१६ ०२४६२-२४९७७० आस्थापना शाखा
supdtest.nd-mh@gov.in
श्रीमती मंजुषा मा. आलोने सहायक धर्मादाय आयुक्त, नांदेड ०६/०६/२०१६ (न्यायिक)
श्रीमती इन्ना वि. धांडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, नांदेड १६/०३/२०१७ (न्यायिक)

लातूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, लातूर
दिवाणजी कॉम्पप्लेक्स,
२ रा मजला,
आंबे जोगाई सोड,
लातूर ४१३ ५३१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. श. ल. हेर्लेकर धर्मादाय सह आयुक्त, लातूर २०/१०/२०१४ ०२३८२-२२७०५५ आस्थापना शाखा
supdtest.la-mh@gov.in
श्री. सचिन गौ. कोरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, लातूर ०६/०६/२०१६ (न्यायिक)
श्री. कु. अ. नाहर सहायक धर्मादाय आयुक्त, लातूर २१/०८/२०१५ (न्यायिक)
श्री. महेश त्रिं. थवरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, लातूर (न्यायिक)

उस्मानाबाद

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,उस्मानाबाद
उस्मानाबाद औषधी भवन,
जिल्हा न्यायालयाजवळ,
समर्थ नगर,
उस्मानाबाद ४१३ ५०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती स्वा. दि. अवसेकर सहायक धर्मादाय आयुक्त, उस्मानाबाद ०७/०९/२०१६ (न्यायिक) ०२४७२-२२२६४९ आस्थापना शाखा
supdtest.os-mh@gov.in
रिक्त २९/०५/१७ पासून सहायक धर्मादाय आयुक्त, उस्मानाबाद (न्यायिक)

बीड

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बीड
श्री. व्ही. सी. जोशी यांची इमारत,
घर क्र. २४१६ , नवीन (१४९ /९७ ),
विद्यानगर (पूर्व) बार्शी रोड,
बीड ४३१ १२२

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. संजय पुं. पाईकराव सहायक धर्मादाय आयुक्त, बीड १०/१०/२०१४ ०२४४२-२२२८०४ आस्थापना शाखा
supdtest.bi-mh@gov.in
श्री. का. बा. कामगौडा सहायक धर्मादाय आयुक्त, बीड २६/०८/२०१५ (न्यायिक)

जालना

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, जालना
नुतन वसाहत,
अंबड रोड,
सत्कार कॉम्पप्लेक्स,
२ रा मजला,
जालना ४३१ २०३

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. गजानन भा. औधकर सहायक धर्मादाय आयुक्त, जालना ०६/०६/२०१६ (न्यायिक) ०२४८२ -२५७६१ आस्थापना शाखा
supdtest.jn-mh@gov.in
श्री. आर. डी. पांचाळ सहायक धर्मादाय आयुक्त, जालना ०९/१०/२०१४

औरंगाबाद

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, औरंगाबाद
बाबा पेट्रोल पंपाजवळ,
अदालत रोड,
औरंगाबाद

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. श्री. य. भोसले धर्मादाय सह आयुक्त, औरंगाबाद २७/०५/२०१६ (न्यायिक) ०२४०-२३३ ११६१ आस्थापना शाखा
supdtest.au-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.au-mh@gov.in
श्री. वि. र. सोनुने धर्मादाय उप आयुक्त, औरंगाबाद १२/११/२०१४
श्री. कादरी सय्यद वी. हु. सहायक धर्मादाय आयुक्त (रुग्णालय), औरंगाबाद ०९/१०/२०१४
श्री. बडगुजर अे. एस. सहायक धर्मादाय आयुक्त, औरंगाबाद ०५/०६/२०१७ (न्यायिक)
श्री. समाधान काशिनाथ मुळे सहायक धर्मादाय आयुक्त, औरंगाबाद ०१/०९/२०१६ (न्यायिक)

जळगांव

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , जळगांव
युनिटी चेम्बर्स , इमारत- अ
पहिला मजला , ख्वॉजामिया चौक,
गणेश कॉलनी रोड,
जळगांव ४२५ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. जी. एस. जोशी धर्मादाय उप आयुक्त, जळगांव ११/०२/२०१६ ०२५७-२२५ १९७७ आस्थापना शाखा
supdtest.jg-mh@gov.in

लेखा शाखा
supdtacct.jg-mh@gov.in
श्रीमती मनिषा य. देशमुख/डवले सहायक धर्मादाय आयुक्त, जळगांव १६/१०/२०१४
श्री. तळेगांवकर सी. यु. सहायक धर्मादाय आयुक्त, जळगांव ०५/०६/२०१७ (न्यायिक)

नाशिक

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नाशिक
जानकी प्लाझा,नाशिक - पुणे रस्ता,
द्वारका सर्कल जवळ,
नाशिक ४२२ ०११

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. प्र.भि. घुगे धर्मादाय सह आयुक्त, नाशिक ०४/०४/२०१६ (न्यायिक) ०२५३-२५९७३४८ आस्थापना शाखा
supdtest.ns-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.ns-mh@gov.in
रिक्त ३१/०५/२०१७ पासून धर्मादाय उप आयुक्त, नाशिक (न्यायिक)
श्री. म. वै. तोकले सहायक धर्मादाय आयुक्त, नाशिक ०१/०९/२०१६ (न्यायिक)
श्रीमती वैशाली ल. पंडीत सहायक धर्मादाय आयुक्त, नाशिक १७/०६/२०१७ (न्यायिक)
श्रीमती दिप्ती दि. कोलापकर सहायक धर्मादाय आयुक्त, नाशिक १६/०३/२०१७ (न्यायिक)

धुळे

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय ,धुळे
पिंपालेक कॉम्पप्लेक्स,
मोगलाई शाळा नं. १४ समोर,
साक्री रोड,
धुळे

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती व. रा. मिश्रा सहायक धर्मादाय आयुक्त, धुळे १२/०८/२०१४ ०२५६२ -२४५७४४ आस्थापना शाखा
supdtest.dh-mh@gov.in

रुग्णालय
supdthosp.dh-mh@gov.in
श्री. राम अनंत लिप्ते सहायक धर्मादाय आयुक्त, धुळे १०/१०/२०१४

नंदुरबार

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नंदुरबार
तरुण सागर अपार्टमेंट
1 ला मजला , ६१८ ब,
सव्हे नं.२९५६ ,नगरपालिका घर नं.१३३८/३५/ १,
जैन दादा वाडीजवळ, नंदूरबार

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. सु. ह. वानखडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, नंदूरबार ०६/०६/२०१६ (न्यायिक) ०२५६४ -२३०१४६ आस्थापना शाखा
supdtest.nb-mh@gov.in

सिंधुदुर्ग

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सिंधुदुर्ग
मुख्य प्रशासकीय इमारत,
मजला जिल्हा मुख्यालय (ओरस)
तालुका कुडाळ
सिंधुदुर्ग ४१६ ५२०

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. जी. एस. दिवाण सहायक धर्मादाय आयुक्त, सिंधुदुर्ग २५/११/२०१६ (न्यायिक) ०२३६२ -२२८७३४ आस्थापना शाखा
supdtest.si-mh@gov.in

रत्नागिरी

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, रत्नागिरी
सुरभी अपार्टमेंट
एस.व्ही. रोड,मारुती मंदिर ,
रत्नागिरी ४१५ ६१२

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. अमोघ प्र. कुलकर्णी सहायक धर्मादाय आयुक्त, रत्नागिरी ०६/०६/२०१६ (न्यायिक) ०२३५२ -२२३२०८ आस्थापना शाखा
supdtest.rt-mh@gov.in

रायगड

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, रायगड
कल्पतरु इमारत,
मुख्य पोस्ट ऑफीस जवळ ,
अलिबाग
रायगड ४१४ २०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. दि. कृ. पाटील सहायक धर्मादाय आयुक्त, रायगड ०९/१०/२०१४ ०२१४१ -२२२४६२ आस्थापना शाखा
supdtest.rg-mh@gov.in

मुंबई मुख्यालय

close
धर्मादाय आयुक्त भवन, तिसरा मजला ८३ , डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०००१८
पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. शि. ग. डिगे धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई १८/०८/२०१७ (न्यायिक) ०२२-२४९३५४५३
०२२-२५९३५४३४
०२२-२४९३५४९०
०२२-२४९३०४९९
आस्थापना शाखा
supdtest.mum-mh@gov.in
जनसंपर्क अधिकारी
pro.mum-mh@gov.in
संगणक शाखा
comp.mum-mh@gov.in
रुग्णालय शाखा
supdthosp.mum-mh@gov.in
विधी शाखा
supdtltgn.mum-mh@gov.in
देवस्थान शाखा
supdtdev.mum-mh@gov.in
श्री. आ. नि. करमरकर धर्मादाय सह आयुक्त-१, मुंबई ०१/०८/२०१७ (न्यायिक)
श्री. म. म. सैय्यद धर्मादाय सह आयुक्त-२, मुंबई ०१/०८/२०१७ (न्यायिक)
श्री भ. प. व्यास धर्मादाय उप आयुक्त, मुंबई ०६/०४/२०१५ (न्यायिक)
श्री. मो. द. गाडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, मुंबई ०९/१०/२०१४

बृहन्मुंबई

close
धर्मादाय आयुक्त भवन, दुसरा मजला, ८३ , डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८
पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती सुनिता वि. तरार धर्मादाय सह आयुक्त, बृहन्मुंबई ०१/०८/२०१४ ०२२-२४९३५४५३
०२२-२५९३५४३४
०२२-२४९३५४९०
०२२-२४९३०४९९
आस्थापना शाखा
supdtest.gmr-mh@gov.in
रुग्णालय शाखा
supdthosp.gmr-mh@gov.in
लेखा शाखा
supdtacct.gmr-mh@gov.in
श्रीमती सुवर्णा बा. खंडेलवाल धर्मादाय उप आयुक्त, बृहन्मुंबई ०९/१०/ २०१४
श्री. प्र. अ. जगदाळे सहायक धर्मादाय आयुक्त-१, बृहन्मुंबई ०६/०९/२०१६ (न्यायिक)
श्री. रा. ना. इंगोले सहायक धर्मादाय आयुक्त-२, बृहन्मुंबई १०/१०/२०१४
श्री. रा. शं. कानडे सहायक धर्मादाय आयुक्त-३, बृहन्मुंबई १३/१०/२०१४
श्री. श. शि. वाळके सहायक धर्मादाय आयुक्त-४, बृहन्मुंबई ०३/११/२०१४
श्री. सु. रा. कांबळे सहायक धर्मादाय आयुक्त (रुग्णालय)-५, बृहन्मुंबई १०/१०/२०१४
श्रीमती. पी. स. पगारे प्रतिनियुक्तीने सहायक धर्मादाय आयुक्त-६, बृहन्मुंबई १२/०६/२०१७
श्री. अ. र. मोहने सहायक धर्मादाय आयुक्त-७, बृहन्मुंबई १६/०३/२०१५ (न्यायिक)
कु. दिशा के. पजई सहायक धर्मादाय आयुक्त-८, बृहन्मुंबई २०/०७/२०१७
श्री. रा. सा. पेरे सहायक धर्मादाय आयुक्त-९, बृहन्मुंबई ०६/०९/२०१६ (न्यायिक)

सोलापूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सोलापूर
नाय प्राइड बिल्डिंग, पहला मजला,
सिव्हिल हॉस्पिटल पूवेस,
उत्तर सदन बाजार,
सोलापुर

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. प्र. म. चौधरी धर्मादाय उप आयुक्त, सोलापूर १०/१०/२०१४ ०२१७ -२३१८००१ आस्थापना शाखा
supdtest.so-mh@gov.in
श्री. बोराळे एम. एस. सहायक धर्मादाय आयुक्त, सेालापूर ०५/०६/२०१७ (न्यायिक)
श्रीमती रु. र. कोरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, सोलापूर १६/१०/२०१४
श्री. अ. अ. देशपांडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, सेालापूर ०१/०९/२०१६ (न्यायिक)

कोल्हापूर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, कोल्हापूर
वसंत प्लाझा, ३ मजला,
राजाराम रोड,
बागल चौक,
कोल्हापूर

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती नि. सू. पवार धर्मादाय सह आयुक्त, कोल्हापूर २०/१०/२०१४ ०२३१ -२५३००८५ आस्थापना शाखा
supdtest.ko-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.ko-mh@gov.in
श्री. सु. उ. वडगावकर धर्मादाय उप आयुक्त, कोल्हापूर ०८/०६/२०१५ (न्यायिक)
श्रीमती उषा एस.पाटील सहायक धर्मादाय आयुक्त, कोल्हापूर ०१/०८/२०१४
श्री. रा. जी. चव्हाण सहायक धर्मादाय आयुक्त, कोल्हापूर १०/१०/२०१४
श्री. वाबळे आर. डी. सहायक धर्मादाय आयुक्त, कोल्हापूर ०५/०६/२०१७ (न्यायिक)

सांगली

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सांगली
वसंतदादा पुतळ्याच्या मागे,
वखारभाग, जुना स्टेशन चौक,
महावीर नगर,
सांगली ४१६ ४१६

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. म. ला. जोगी धर्मादाय उप आयुक्त, सांगली १३/१०/२०१४ ०२३३ -२६२१५०२ आस्थापना शाखा
supdtest.sn-mh@gov.in
श्री. रा. मो. परदेसी सहायक धर्मादाय आयुक्त, सांगली १३/१०/२०१४
श्री. आर. आर. पाटील सहायक धर्मादाय आयुक्त, सांगली १६/०३/२०१५ (न्यायिक)

पुणे

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, पुणे
मंगलदास पोलीस चौकी मागे,
४५/२ कै.बी. एस. ढोले पाटील मार्ग ,
वाडीया कॉलेजसमोर,
पुणे - ४११ ००१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. शिवाजी भ. कचरे धर्मादाय सह आयुक्त, पुणे १०/०६/२०१६ (न्यायिक) ०२० -२६१६२७२८ आस्थापना शाखा
supdtest.pu-mh@gov.in

जनसंपर्क अधिकारी
pro.pu-mh@gov.in
श्री. शेखर म. गोडसे धर्मादाय उप आयुक्त,पुणे २०/०७/२०१७ (न्यायिक)
श्री. न. वा. जगताप सहायक धर्मादाय आयुक्त (रुग्णालय), पुणे २८/०४/२०११
श्री. सा. या. रचभारे सहायक धर्मादाय आयुक्त, पुणे २४/०७/२००८ (न्यायिक)
श्रीमती कां. रा. सुपाते सहायक धर्मादाय आयुक्त, पुणे ०७/०८/ २०१४
श्रीमती राणी प्र. मुक्कावार सहायक धर्मादाय आयुक्त, पुणे १०/१०/२०१४

सातारा

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सातारा
राजधानी टॉवर,
3 रा मजला , स.नं. ३२९ ,
यादे गोपाळ पेठ,
सातारा

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. ईश्वर कां. सुर्यवंशी सहायक धर्मादाय आयुक्त, सातारा ०६/०६/२०१६ (न्यायिक) ०२१६२-२८०१३६ आस्थापना शाखा
supdtest.st-mh@gov.in
श्रीम. प्रज्ञा ई. सुर्यवंशी सहायक धर्मादाय आयुक्त, सातारा ०४/०३/२०१७ (न्यायिक)

अहमदनगर

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, अहमदनगर
दुसरा मजला, केंद्रीय प्रशासकीय बिल्डींग,
अंताक्षरी जवळ, सावेडी,
अहमदनगर ४१४ ००३

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्रीमती हिरा का. शेळके धर्मादाय उप आयुक्त, अहमदनगर १०/११/२०१४ ०२४१ -२३५६४०० आस्थापना शाखा
supdtest.ah-mh@gov.in
श्री. वै. ब. घाडगे सहायक धर्मादाय आयुक्त, अहमदनगर १५/०६/२०१५ (न्यायिक)
श्री. भि. तु. ऐंगडे सहायक धर्मादाय आयुक्त, अहमदनगर ०१/०४/२०१५ (न्यायिक)

ठाणे

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, ठाणे
लिली अपार्टमेंट पहिला मजला
पारसी आगरी लेन टेंभी नाका
ठाणे (प.) ४६० ४०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. मनिष प. पवार (निलंबीत) धर्मादाय उप आयुक्त, ठाणे १०/१०/२०१४ ०२२-२५३४६५२३ आस्थापना शाखा
supdtest.th-mh@gov.in

रुग्णालय शाखा
supdthosp.th-mh@gov.in
श्रीमती रिना सु. रॉय सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे ०३/०९/२०१६ (न्यायिक)
श्रीमती छा. रा. उमरेडकर (प्रतिनियुक्तीने) सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे (न्यायिक)
श्रीमती संगिता सा. वनकोरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे ०१/०४/२०१७ (न्यायिक)

ठाणे

close

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, ठाणे
लिली अपार्टमेंट पहिला मजला
पारसी आगरी लेन टेंभी नाका
ठाणे (प.) ४६० ४०१

 

पदधारकाचे नाव पदनाम रुजू दिनांक कार्यालयाचे दूरध्वनी क्रमांक कार्यालयाचे ईमेल
श्री. मनिष प. पवार (निलंबीत) धर्मादाय उप आयुक्त, ठाणे १०/१०/२०१४ ०२२-२५३४६५२३ आस्थापना शाखा
supdtest.th-mh@gov.in

रुग्णालय शाखा
supdthosp.th-mh@gov.in
श्रीमती रिना सु. रॉय सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे ०३/०९/२०१६ (न्यायिक)
श्रीमती छा. रा. उमरेडकर (प्रतिनियुक्तीने) सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे (न्यायिक)
श्रीमती संगिता सा. वनकोरे सहायक धर्मादाय आयुक्त, ठाणे ०१/०४/२०१७ (न्यायिक)