chief minister

माननीय धर्मादाय आयुक्त

श्री. संजय ग. मेहरे

 

 

परिचय

 

- दिनांक २३ मार्च, १९६३ रोजी अकोला येथे जन्म.

 

- संपूर्ण शालेय शिक्षण अकोला येथे पूर्ण.

 

- दिनांक ३१ डिसेंबर, १९८८ रोजी कायद्याची पदवी प्राप्त.

 

- २ मे, २००८ रोजी जिल्हा व सत्र न्यायाधिश या पदावर नियुक्ती.

 

- १ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी जिल्हा न्यायालय सिल्वासा व दमन येथे प्रधान जिल्हा न्यायाधिश या पदावर नियुक्ती.

 

- दिनांक १८/०७/२०१९ पासून धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर नियुक्ती