chief minister

माननीय धर्मादाय आयुक्त

श्री. शिवकुमार ग. डिगे

 

 

परिचय

 

- दिनांक ३ ऑगस्ट, १९७१ रोजी अंबाजोगाई, बीड येथे जन्म.

 

- दयानंद लॉ कॉलेज, लातूर येथून १९९७ साली एल.एल.बी. ची पदवी संपादन केली.

 

- १९९७-९८ पासून वकीली व्यवसायास सुरुवात.

 

- २००८ मध्ये सिटी सिव्हील कोर्ट, मुंबई येथे जिल्हा न्यायाधिश या पदावर नियुक्ती.

 

- त्यानंतर सी.बी.आय. येथे विशेष न्यायाधिश म्हणून नियुक्ती

 

- दिनांक ०९/०६/२०१४ ते २३/०५/२०१६ या कालावधीत पुणे विभागाचे धर्मादाय सहआयुक्त या पदावर कार्यरत.

 

- त्यानंतर रत्नागिरी कोर्टात मुख्य जिल्हा न्यायाधिश या पदावर नियुक्ती

 

- दिनांक १८/०८/२०१७ पासून धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर नियुक्ती