जिल्हाट्रस्ट क्रमांकट्रस्ट नावरुग्णालयाचे नावरुग्णालयाचा पत्ता    
NashikF-0002195(GBR)यश सोसायटी इंडस्ट़्री हाऊससुजाता बिर्ला हॅास्पिटल व मेडीकल रिसर्च सेंटर  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
NashikE-0000531(NSK)नामको चॅरिटेबल ट्रस्टनामको चॅरिटेबल ट्रस्ट, एस.जी.एस. कॅन्सर हॉस्पिटल  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
NashikF-0001628(ARN)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठानश्री. गुरुजी रुग्णालय   तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
NashikE-0000035(NSK)श्री नेमिनाथ जैन ब्रह्मचर्याश्रम (जैन गुरुकुल) चांदवडएस.एन.जे.बी. श्रीमती कांचनबाई बाबुलालजी अबाद होमिाओपॅथिक मेडिकल कॉलेज व श्रीमान रतनलालजी प्रेमराजजी चोरडीया हॉस्पिटल  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
NashikF-0000027(NSK)महात्मा गांधी विद्यामंदीरमहात्मा गांधी विद्यामंदीर यांचे कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे डेंटल कॅालेज व हॅास्पिटल, पंचवटी  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
NashikE-0000424(NSK)रोटरी चॅरिटी ट्रस्टरोटरी आय हॉस्पिटल, मालेगाव   तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
NashikF-0000004(NSK)आयुर्वेद सेवा संघआरोग्यशाळा हॅास्पिटल, गणेशवाडी नाशिक  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
NashikA-0000036(NSK)मराठा विद्या प्रसारक समाज नाशिकडॅा. वसंतराव पवार मेडिकल कॅालेज हॅास्पिटल   तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
NashikF-0001002(NSK)श्री महावीर जैन धर्मार्थ दवाखानामहावीर जैन धर्मार्थ दवाखाना  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
NashikF-0004831(NSK)रुरल गॉस्पेल अँड मेडिकल मिशन ऑफ इंडियादया हॉस्पिटल   तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
First 1 2 Last