जिल्हाट्रस्ट क्रमांकट्रस्ट नावरुग्णालयाचे नावरुग्णालयाचा पत्ता    
NandedE-0000164(NND)मराठवाडा मेडिकल फाउन्डेशन ट्रस्टडॉ. वाडेकर हॉस्पिटल   तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
NandedF-0010824(NND)रयत आरोग्य मंडळरयत हॉस्पिटल  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
NandedF-0000441(NND)नांदेड मेडीकल फाउंडेशन, प्रमिलाताई भालेराव मार्ग, नांदेडजनता हॉस्पिटल  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
NandedF-0000441(NND)नांदेड मेडीकल फाउंडेशन, प्रमिलाताई भालेराव मार्ग, नांदेडडॉ. एन.जी. भालेराव हॉस्पिटल  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
First 1 Last