जिल्हाट्रस्ट क्रमांकट्रस्ट नावरुग्णालयाचे नावरुग्णालयाचा पत्ता    
WashimF-0000487(AKL)रेनॉल्ड्स मेमोरियल हॉस्पिटल अँड अफिलिएटेड क्लिनिक वाशीमरेनोल्ड्स मेमोरियल हॉस्पिटल, वाशिम, Pusad Road, Washim, तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
WashimF-0007049(AKL)बलराम बहूउदेदेशिय प्रतिष्ठानबलराम हॉस्पिटल फुलंबरी, Fulumri, Manora, Washim, तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
WashimF-0002662(AKL)महान तपस्वी काशिनाथ बाबा संस्था पिंप्रीस्व. वसंतराव नाईक ग्रामीण रुग्णालय, Fulumri, Manora, Washim, तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
WashimF-0002034(AKL)जनजीवन उत्कर्ष संस्था धानोरा खुर्दखांदेश्वर हॉस्पिटल, धारोना खुर्द, Dhanora Khurd ta, Manora, Washim, तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
WashimF-0001457(AKL)जिजामाता समाजकल्याण संस्था फुलंब्रीजिजामाता हॉस्पिटल, Ansingita, Washim, तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
WashimF-0005888(AKL)महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान रिसोडग्रामीण रुग्णालय, Pundlik Nagar, Degaon, Risod, Washim, तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
WashimF-0010838(WSM)जिजामाता बहुउद्देशीय प्रतिष्ठानबलराम हॉस्पिटल, मनोरा, Rathi nagar Manora, Washim, तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
First 1 Last