कार्यशाळा 2015 न्यायिक अकादमी, उत्तन येथे आयोजित

माननीय न्यायमूर्ती व्हीएल अच्लीया , सन्माननीय धर्मादाय आयुक्त श्री बी सावळे श्री प .ब .मत : जोशी सदस्य, श्रीमती अय्यर माजी संयुक्त धर्मादाय आयुक्त आणि सर्व संयुक्त धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय उप-आयुक्त, सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त