जिल्हाट्रस्ट क्रमांकट्रस्ट नावरुग्णालयाचे नावरुग्णालयाचा पत्ता    
SataraF-0000005(KLH)शिव स्मारक शिक्षण मंडळ कोल्हापुरडॉ. मो. ना. आगाशे धर्मार्थ रुग्णालय व प्रसुतीगृह (आर्याग्ल हॉस्पिटल)   तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
SataraE-0000285(STR)कृष्णा चॅरिटेबल ट्रस्ट साताराकृष्णा हॉस्पिटल व मेडिकल रिसर्च सेंटर  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
SataraE-0000498(STR)कृष्णामाई मेडिकल अँड रिसर्च फाउन्डेशननिकोप हॉस्पिटल   तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
SataraMH-1523 (PUN)लाटे कृष्णा श्रीपती घरपडे मेमोरिअल फॉन्डेशननिरामय हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
SataraE-0000515(STR)डॉ. जी. के. गुजर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्ट कराडजी. के. गुजर मेमोरियल सहयाद्री हॉस्पिटल  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
SataraE-0000257(STR)फलटण आरोग्य मंडळ, फलटणश्रीमंत मालोजीराजे राजेसाहेब फलटण सिल्वर ज्युबिली हॉस्पिटल   तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
SataraE-0000508(STR)लायन्स क्लब फलटण चॅरिटेबल ट्रस्ट फलटणलायन्स मुधोजी नेत्र रुग्णालय, फलटण  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
SataraE-0000595(STR)स्वर्गीय राधाबाई वाघोलीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट सातारावाघोलीकर नेत्र रुग्णालय व फेको सेंटर  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
SataraE-0001220(STR)विवेकानंद चॅरिटेबल ट्रस्ट साताराविवेकानंद नेत्रालय, सातारा  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
SataraF-0002005(STR)लायन्स क्लब ऑफ सातारा कॅम्प चॅरिटेबल ट्रस्टलायन्स नॅब नेत्र रुग्णालय   तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
First 1 2 Last