जिल्हाट्रस्ट क्रमांकट्रस्ट नावरुग्णालयाचे नावरुग्णालयाचा पत्ता    
OsmanabadE-0000203(BED)रोटरी सेवा ट्रस्टजे. एफ. अजमेरा रोटरी नेत्र रुग्णालय  तपशील पहा बेड उपलब्धता ईमेल करा एसएमएस करा
First 1 Last