DistrictTrust NumberTrust NameHospital NameHospital Address    
SataraF-0000005(KLH)Shiva Smarak Shikshana Mandal KolhapurDr. M. N. Agashe Charitable Rugnalay va Prasutigurha (Aryagla Hospital) , Sukhwar Peth, Satara , ViewDetail BedAvailability GetEMail GetSMS
SataraE-0000285(STR)Krushna Charitable Trust SataraKrishna Hospital and Medical Research Center, Dhebevadi Road, Karad, Satara, ViewDetail BedAvailability GetEMail GetSMS
SataraE-0000498(STR)Krushnamai Medical And Research FoundationNikop Hospital, Ring Road, Phaltan, Dist. Satara , ViewDetail BedAvailability GetEMail GetSMS
SataraMH-1523 (PUN)Late Krushna Shripati Ghrpade Memorial Foundesion Niramaya Hospital and Research Center, C.T.S. No. 523, A/1/19, Opp. Z. P, Satara, ViewDetail BedAvailability GetEMail GetSMS
SataraE-0000515(STR)Dr.G. K. Gujar Memorial Charitable Trust KaradG. K. Gujar Memorial Shayadri Hospital, Yeshwant Nagar, Karad, Satara, ViewDetail BedAvailability GetEMail GetSMS
SataraE-0000257(STR)Phaltan Arogya Mandal, PhaltanShrimat Malojiraje Rajesaheb Phaltan Silver Jubile Hospital,(Life-Line Hospital), Phaltan, Satara, ViewDetail BedAvailability GetEMail GetSMS
SataraE-0000508(STR)Lions Club Phaltan Charitable Trust PhaltanLions Mudhoji Eye Hospital Phaltan, Shriram Sugar Factory Compound, Ramnagar, Phaltan, Satara, ViewDetail BedAvailability GetEMail GetSMS
SataraE-0000595(STR)Late Radhabai Vagholikar Charitable Trust SataraVagholikar Eye Clinic And Phaco Centre, Malahar Peth, Satara, ViewDetail BedAvailability GetEMail GetSMS
SataraE-0001220(STR)Vivekanand Charitable Trust SataraVevekanand Netralaya satara., Ramkrishna Krupa Apartment, 168 Yadogopal Peth, Near Samarth Mandir, Satara, ViewDetail BedAvailability GetEMail GetSMS
SataraF-0002005(STR)Lions Club of Satara Camp Charitable TrustLions Nab Eye Hospital., Radhika Road, Satara, . ViewDetail BedAvailability GetEMail GetSMS
First 1 2 Last